Årsmöte 2015 mm

Inbjudan till årsmöte, info om medlemsavgift & halmstad Sport Car Event.

Kallelse till årsmöte för Formel Vee Sverige

Plats:   Eurostop, Jönköping

Datum: 2015-03-21

Tid:        13:30

  1. Mötets öppnande
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  3. Val av en rösträknare och justeringsman, som tillsammans med mötesordföranden skall justera mötesprotokollet
  4. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
  5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
  6. Fastställande av dagordning
  7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret
  8. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
  9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen avser

10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår

11. Fastställande av medlemsavgifter

12. Val av styrelseledamöter och suppleant

13. Val av revisor

14. Val av ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande

15. Beslut om förslag som har väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem senast 14 dagar före föreningsstämman

16. Övriga frågor

17. Mötet avslutas

Valberedningens förslag på styrelse för 2015 är:

Hans Hillebrink, ledamot - omval
Johan Lund, ledamot- omval
Patrik Åström, ledamot - omval
Stefan Persson, ledamot - omval
Åke Jauhianen, ledamot - omval
Anders Bertilsson, suppleant - omval
Lars Ohlsson, revisor - omval

Efter årsmötet är det ett flertal som kommer att stanna över natten. Är du intresserad av att göra det samma för att tillsammans med dina racerkollegor stämma av status inför kommande säsong kontakta då Henrik Mathiasson på mailto:henrik.mathiasson@tydab.com. Planen är att vi går ut och äter på exempelvis O'learys eller Harrys efter det att vi korat Formel Vee Sveriges Biljardmästare.  

Medlemsavgift 2015

Då Årsmötet är väldigt sent i år är det bäst att förbereda er på att medlemsavgiften för 2015 snart ska betalas. Om årsmötet bestämmer att den blir oförändrad är det SEK 300 för aktiv och 100 för passiv som gäller. Alla bör självklart betala in årsavgiften senast den 31/3 men speciellt viktigt är det för de som är aktiva medlemmar. För att som aktiv erhålla rösträtt på årsmötet, ta poäng i Formel Vee Cupen samt ta del av startbidrag måste avgiften betalas i tid. Vänligen sätt in medlemsavgiften senast 31/3 på BG: 468-2118 och glöm inte skriva för vem/vilka betalningen avser

Årsmöte RHK

RHK:s årsmöte börjar kl. 10:00 den 21/3 på Eurostop. Vi ser gärna att ni som ska komma på vårt egna möte även deltar på RHK:s. RHK är som bekant en väldigt stor del av vår egna verksamhet varför det är viktigt att ni gör er röst hörd även där. För mer info om RHK:s årsmöte gå in på www.rhkswe.org samt i dess forum. 

Halmstad Sports Car Event

För att fira Formel Vee i Sveriges 50-årsjubileum kommer klubben att ställa ut på Halmstad Sports Car Event lördagen den 18:e juli som utlovar en späckad heldag med sportbilar, GT-bilar, formelbilar, racingbilar, rallybilar och specialbilar. Underhållning och uppträdanden på scenen, flyguppvisningar, servering och marknad. Speakers är Bosse Bildoktorn och motorjournalisten Peter Sundfeldt från Motorjournalen i TV. Dessutom kommer 50-årsjubilerande Shelby och Formel Vee får en framträdande placering på området.

I dagsläget är det sex Formel Vee's anmälda men vi ser gärna att fler ansluter. Är du intresserad ska du kontakta Henrik Mathiasson på mailto:henrik.mathiasson@tydab.com.

Till nyhetsarkivet

Senaste inlägget

image1 2020-05-06

Lund Johan B

OBSOBSOBSOBSOBSOBSOBS
Bug Run 2020 är flyttat till 4-5 Juni 2021
Velodromloppet är flyttat till 9-11 Okt 2020
Sprid detta till alla vi känner
Med vänlig hälsning Johan Lund

Till tråden

Webbfråga

Vad tycks om den nya webbsidan?

Kontakt

Webmaster Christer Abrahamsson Telefon 070 215 20 68 Mail Christer.Abrahamson@edstrom.se