Årsmötesdax!

Dags för för samvaro med årsmöte 18 mars! (Gokart på em och öl på kvällen är inte obligatoriskt!)

årsmöteslogga

Hej alla Formel Vee-are!

Här kommer kallelsen till årsmöte för 2017. Som vanligt kommer det att hållas efter RHK's årsmöte på Eurostop i Jönköping, i år lördagen den 18:e mars. Så ta en paus från garaget, tvätta händerna hjälpligt och möt upp, ju fler desto trevligare. Dessutom får ni möjlighet att få insikt i vad som pågår inom RHK.

Gokart och middag

Förra året körde vi Gokart på Vroom i Jönköping. Ett utmärkt tillfälle att få lite vinterträning. Tidigare år har vi spelat biljard och druckit Ramlösa. Detta eller något annat kan säkert ordnas i år också om intresse finns. Meddela undertecknad om du är intresserad.

Det är även ett flertal som kommer att stanna över natten i Jönköping. Är du intresserad av att göra det samma för att tillsammans med dina racerkollegor äta en god bit mat och stämma av status inför kommande säsong kontakta då även här undertecknad.

Medlemsavgift 2017

Om du inte redan har betalat medlemsavgiften för 2017 så börjar det bli dags att göra det. SEK 500 för aktiv och 100 för passiv är det som gäller idag.

Alla bör självklart betala in årsavgiften senast den 31/3 men speciellt viktigt är det för de som är aktiva medlemmar. För att som aktiv erhålla rösträtt på årsmötet och ta poäng i Formel Vee Cupen måste avgiften betalas i tid. Vänligen sätt in medlemsavgiften senast 31/3 på BG: 468-2118 och glöm inte skriva för vem/vilka betalningen avser.

 Q & A:

Q: Jag är rädd för att bli vald till något.
A: Valberedning meddelar alltid innan mötet de personer som riskerar detta. Dessutom är personalomsättningen i styrelsen extremt låg så bedöm risken som minimal.

Q: Jag har inte tid.
A: Helt en prioriteringsfråga. Och ärligt, tid är faktiskt det enda vi har och den ska vi använda till rätt saker.

Q: Jag tycker möten är tråkiga.
A: Alltså hallå, hur kan detta bli tråkigt? Vi Formel Vee-are tycker ju det är roligt till och med när vi kör på varande och bilarna går sönder och vi får reparera. Så tråkigt? Nej.

 

Kallelse till årsmöte för Formel Vee Sverige 

Plats:     Eurostop, Jönköping
Datum:   2017-03-18
Tid:        Efter RHK:s årsmöte

1.    Mötets öppnande

2.    Val av ordförande och sekreterare för mötet

3.    Val av en rösträknare och justeringsman, som tillsammans med mötesordföranden skall justera mötesprotokollet

4.    Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

5.    Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

6.    Fastställande av dagordning

7.    Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret

8.    Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret

9.    Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen avser

10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår

11. Fastställande av medlemsavgifter

12. Val av styrelseledamöter och suppleant

13. Val av revisor

14. Val av ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande

15. Beslut om förslag som har väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem senast 14 dagar före föreningsstämman

16. Övriga frågor

17. Mötet avslutas

Till nyhetsarkivet

Senaste inlägget

image1 2020-06-19

Lund Johan B

Glad midsommar på er alla.
Hoppas ni har det bra och att vi ses snart.
Med vänlig hälsning Johan lund

Till tråden

Webbfråga

Vad tycks om den nya webbsidan?

Kontakt

Webmaster Christer Abrahamsson Telefon 070 215 20 68 Mail Christer.Abrahamson@edstrom.se