En motion om att inrätta en Ladies Cup lämnades in inför årsmötet. Initiativtagarna motiverar idén med att man under några år följt utvecklingen av kvinnliga förare inom Formel Vee, och ett antal kvinnor har tagit licens, men tyvärr har få har blivit kvar i tävlingssammanhang. Konkurrensen är tuff om pallplatserna på tävlingarna, så tanken är att en Ladies Cup skulle kunna motivera fler kvinnor att fortsätta i tävlingssammanhang.

Årsmötet enades om att en Ladies Cup är en mycket bra idé och beslutade att införa cupen med start denna säsong. Den läggs till som en "cup i cupen" i den ordinarie Formel Vee-cupen, och premierar de kvinnliga prestationerna inbördes. (A,) B & C-klass slås ihop i Ladies Cup.

De kvinnliga förarna ingår som tidigare i den vanliga cupen, men utanför den räknas damernas Ladies Cup-poäng separat. Poängen i Ladies Cup följer samma poängtrappa som vanliga Formel Vee-cupen.

Vid endast en eller två deltagande damer halveras poängen, och blir 8 poäng för första plats och 6 poäng för andra plats. Vid tre eller fler damer följs poängtrappan enligt nedan:

Placering (inbördes, damer)Poäng
Första plats15
Andra plats12
Tredje plats10
Fjärde plats8
Femte plats7
Sjätte plats6
Sjunde plats5
Åttonde plats4
Nionde plats3
Tionde plats2
Elfte plats1

På årsmötet 28 mars framförde en av våra medlemmar en rolig idé på en tävling för klubbmedlemmarna. Den handlar om hur vi kan öka publiciteten och intresset kring vår sport. En liknande tävling har tidigare genomförts av SBF och Södra Bilsportförbundet, men det är en bra idé som vi vill prova.

Tävling

Tävlingen går ut på att få så många pressklipp, notiser, artiklar m.m. som möjligt, publicerade, i tidningar på nätet eller i pappersupplaga. Tävlingsperioden sträcker sig från april 2021 – februari 2022.
Medlemmens namn (den tävlande) ska tydligt kunna kopplas till artikeln/klippet/texten. Inlägg på www.formelvee.se räknas inte in i tävlingen.

Om du vill delta måste du vara medlem i Formel Vee Sverige. Du ska själv redovisa urklippen i original eller kopia/utskrift, bild/skärmdump och kunna visa att det är du som ligger bakom att de publicerats. Pressklippen lämnas över till någon i styrelsen senast 1 mars 2022.

Priset är ära, berömmelse, övriga klubbmedlemmars jubel och applåder samt en hemlig present från klubben.

Styrelse
Vid årsmötet som hölls 28/3 beslutades att sittande styrelse fortsätter sitt uppdrag ytterligare ett år;
Johan Lund som ordförande, Nettan Oliw sekreterare, Lars Ohlsson kassör.
Hans Hillebrink och Anders Bertilsson fortsätter som ledamöter och Erik Jonsson som suppleant. Till valberedning utsågs Magnus Ek och Kent Böe.

Ekonomi
Klubbens ekonomi är fortfarande god, och antalet medlemmar under 2020 landade på 47 st, en liten ökning från 2019. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för ytterligare ett år.

Aktiviteter
Trots ett annorlunda år har klubben genomfört ett antal aktiviteter. Uppförande av denna nya webbplats var en av de större aktiviteterna som skiljde sig från de årligen återkommande, som t.ex. Formel Vee-korv och avslutningsmiddag.

Motion och förslag
Två förslag togs upp under mötet. Det ena gällde en motion om att införa en Ladies Cup, en "cup i Formel Vee-cupen" för kvinnliga förare. Förslaget klubbades igenom och Ladies Cup kommer nu att införas med start denna säsong, 2021. (Mer information kommer inom kort.)

Det andra förslaget handlade om att marknadsföra Formel Vee och historisk racing i form av en "pressklippstävling". Tävlingen går ut på att vi som medlemmar försöker påverka olika tidningar och medier att skriva om Formel Vee. Den som lyckas få in flest nyheter, artiklar etc. under året vinner ett hemligt pris. (Mer information om tävlingen kommer inom kort.)

Alla medlemmar är varmt välkomna på digitalt årsmöte sista söndagen i mars.

Datum: Söndag 28 mars
Tid: 13.00

Kallelse med möteslänk och dokument mejlas ut ett par dagar innan mötet
till de medlemmar som betalt medlemsavgift för 2021.

Om du vill bli medlem hittar du mer information samt detaljer om betalning här.

Under årets digitala Bilsportgala tar Sebastian Bourghardt oss genom bilsportåret 2020 under fem tisdagar med start vecka. 6.

I vecka 8:s galaprogram uppmärksammas racing, historisk bilsport och radiostyrt, där vi hör från Linus Lundqvist, Joel Granfors, Johan Lund och Alexander Hagberg.

Även Mikael Johansson från Bilsport delar med sig av sina bästa galaminnen.

Inslaget om Formel Vee kommer ca 06:30 in i sändningen.
Till SBF Play, Bilsportsgala v. 8

Då vi inte kunde ha någon publik på årets tävlingar satsades det i stället på filminspelningar. Här kan ni se lite olika klipp:

Då vi inte kunde ha någon publik på årets tävlingar satsades det i stället på filminspelningar. Här kan ni se lite olika klipp:

I väntan på att årets racingsäsong skall dra igång var det ett gäng förare som passade på att vässa formen på Kinnekulle Ring under SSK´s testhelg.

Här kan ni se en härlig promotionfilm från 1970, klicka här:

Formel Vee
Sverige

Copyright © Formel Vee Sverige
Designed by Bloms IT