Personuppgifter i vårt medlemsforum


Uppgifterna du anger på våra medlemssidor är till för att öka möjligheten för alla medlemmar att nätverka och få kännedom om varandra. Vi i Formel Vee Sverige använder även uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta våra medlemmar kring vår verksamhet och våra aktiviteter. I förekommande fall kan uppgifterna även behöva användas vid kontakter med Svenska Bilsportsförbundet, försäkringsbolag och anslagsgivande myndigheter.

Vi sparar uppgifterna så länge du är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga för t.ex. stöd. Vi publicerar och arkiverar också vissa personuppgifter i resultatlistor och annan dokumentation från vår verksamhet, som längst till föreningens eventuella upplösning.

Vi kan komma att dela dina uppgifter med riksförbund, försäkringsbolag och anslagsgivande myndigheter.

Du har rätt att återkalla ditt godkännande att vi lagrar och visar dina uppgifter här på webbsidans medlemssidor (inklusive forumet). För att begära att dina uppgifter raderas helt från webbsidans databas, kontakta någon i styrelsen 

Om du vill fortsätta vara medlem i Formel Vee Sverige kommer dock dina uppgifter som namn och mejladress fortfarande finnas kvar i det medlemsregister som enbart styrelsen har åtkomst till. Registret kan behöva användas för kontakter eller rapportering till Svenska Bilsportsförbundet, försäkringsbolag och anslagsgivande myndigheter.

Formel Vee
Sverige

Copyright © Formel Vee Sverige
Designed by Bloms IT