Fair Race — en schysstare bilsport

I Formel Vee Sverige har vi en fin gemenskap och en kultur där vi månar om, och hjälper varandra.

Vi sympatiserar med Bilsportförbundets värdegrunder "Fair race – en schysstare bilsport":

ALLTID

 • Behandla dina medtävlande som du själv vill bli behandlad.
 • Uppmuntra istället för att kritisera.
 • Uppmärksamma det som är bra.
 • Granska kritiskt på ett positivt sätt.
 • Behandla alla lika oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning och funktionsnedsättning.
 • Respektera andras synpunkter och åsikter.
 • Respektera motståndare, teamkamrater, funktionärer, tekniker, domare och tävlingsledare.

ALDRIG

 • Tala illa om varandra
 • Använda sociala medier för att förtala, mobba, trakassera medlemmar inom klubben
 • Skylla på enskild medlem eller utskott
 • Fuska
 • Hota
 • Mobba
 • Ta droger

Formel Vee
Sverige

Copyright © Formel Vee Sverige
Designed by Bloms IT