Årsmöte för 2019

2020-02-24
Mikael Blom

Välkommen till Formel Vee´s Årsmöte, som traditionsenligt hålls på First Hotell i Jönköping.

I år blir det den 28 mars 2020.

RHK bjuder bjuder på fika med fralla från 09:30 och deras möte börjar kl 10. Vi tar vårt möte direkt efter RHK´s möte. Därefter bjuder RHK på lunch!

Glöm inte att anmäla dig till RHK för att få fika / lunch.

Dagordning:

 • 1. Mötet öppnas
 • 2. Val av ordförande o sekreterare
 • 3. Val av rösträknare
 • 4. Röstlängd
 • 5. Utlysning
 • 6. Dagordning
 • 7. Verksamhetsberättelse
 • 8. Revisionsberättelse
 • 9. Ansvarsfrihet
 • 10. Verksamhetsplan o budget
 • 11. Medlemsavgift
 • 12. Val av styrelse
 • 13 Val av revisor
 • 14. Val av valberedning
 • 15. Motioner
 • 16. Övriga frågor
 • 17. Avslut
No ACF gallery field data found

Galleri

Formel Vee
Sverige

Copyright © Formel Vee Sverige
Designed by Bloms IT