Kort från årsmötet

2021-03-28
Nettan Oliw

Styrelse
Vid årsmötet som hölls 28/3 beslutades att sittande styrelse fortsätter sitt uppdrag ytterligare ett år;
Johan Lund som ordförande, Nettan Oliw sekreterare, Lars Ohlsson kassör.
Hans Hillebrink och Anders Bertilsson fortsätter som ledamöter och Erik Jonsson som suppleant. Till valberedning utsågs Magnus Ek och Kent Böe.

Ekonomi
Klubbens ekonomi är fortfarande god, och antalet medlemmar under 2020 landade på 47 st, en liten ökning från 2019. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för ytterligare ett år.

Aktiviteter
Trots ett annorlunda år har klubben genomfört ett antal aktiviteter. Uppförande av denna nya webbplats var en av de större aktiviteterna som skiljde sig från de årligen återkommande, som t.ex. Formel Vee-korv och avslutningsmiddag.

Motion och förslag
Två förslag togs upp under mötet. Det ena gällde en motion om att införa en Ladies Cup, en "cup i Formel Vee-cupen" för kvinnliga förare. Förslaget klubbades igenom och Ladies Cup kommer nu att införas med start denna säsong, 2021. (Mer information kommer inom kort.)

Det andra förslaget handlade om att marknadsföra Formel Vee och historisk racing i form av en "pressklippstävling". Tävlingen går ut på att vi som medlemmar försöker påverka olika tidningar och medier att skriva om Formel Vee. Den som lyckas få in flest nyheter, artiklar etc. under året vinner ett hemligt pris. (Mer information om tävlingen kommer inom kort.)

No ACF gallery field data found

Galleri

Formel Vee
Sverige

Copyright © Formel Vee Sverige
Designed by Bloms IT