Ladies Cup

2021-04-14
Nettan Oliw

En motion om att inrätta en Ladies Cup lämnades in inför årsmötet. Initiativtagarna motiverar idén med att man under några år följt utvecklingen av kvinnliga förare inom Formel Vee, och ett antal kvinnor har tagit licens, men tyvärr har få har blivit kvar i tävlingssammanhang. Konkurrensen är tuff om pallplatserna på tävlingarna, så tanken är att en Ladies Cup skulle kunna motivera fler kvinnor att fortsätta i tävlingssammanhang.

Årsmötet enades om att en Ladies Cup är en mycket bra idé och beslutade att införa cupen med start denna säsong. Den läggs till som en "cup i cupen" i den ordinarie Formel Vee-cupen, och premierar de kvinnliga prestationerna inbördes. (A,) B & C-klass slås ihop i Ladies Cup.

De kvinnliga förarna ingår som tidigare i den vanliga cupen, men utanför den räknas damernas Ladies Cup-poäng separat. Poängen i Ladies Cup följer samma poängtrappa som vanliga Formel Vee-cupen.

Vid endast en eller två deltagande damer halveras poängen, och blir 8 poäng för första plats och 6 poäng för andra plats. Vid tre eller fler damer följs poängtrappan enligt nedan:

Placering (inbördes, damer)Poäng
Första plats15
Andra plats12
Tredje plats10
Fjärde plats8
Femte plats7
Sjätte plats6
Sjunde plats5
Åttonde plats4
Nionde plats3
Tionde plats2
Elfte plats1
No ACF gallery field data found

Galleri

Formel Vee
Sverige

Copyright © Formel Vee Sverige
Designed by Bloms IT