Pressklippstävling

2021-04-07
Nettan Oliw

På årsmötet 28 mars framförde en av våra medlemmar en rolig idé på en tävling för klubbmedlemmarna. Den handlar om hur vi kan öka publiciteten och intresset kring vår sport. En liknande tävling har tidigare genomförts av SBF och Södra Bilsportförbundet, men det är en bra idé som vi vill prova.

Tävling

Tävlingen går ut på att få så många pressklipp, notiser, artiklar m.m. som möjligt, publicerade, i tidningar på nätet eller i pappersupplaga. Tävlingsperioden sträcker sig från april 2021 – februari 2022.
Medlemmens namn (den tävlande) ska tydligt kunna kopplas till artikeln/klippet/texten. Inlägg på www.formelvee.se räknas inte in i tävlingen.

Om du vill delta måste du vara medlem i Formel Vee Sverige. Du ska själv redovisa urklippen i original eller kopia/utskrift, bild/skärmdump och kunna visa att det är du som ligger bakom att de publicerats. Pressklippen lämnas över till någon i styrelsen senast 1 mars 2022.

Priset är ära, berömmelse, övriga klubbmedlemmars jubel och applåder samt en hemlig present från klubben.

No ACF gallery field data found

Galleri

Formel Vee
Sverige

Copyright © Formel Vee Sverige
Designed by Bloms IT